درس اخلاق

17 دسامبر 2018 0 نظر

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه حدیث نهم باب دوم بودم که گفتم امام رضا علیه السلام درباره توحید مراحلی را میفرمایند که درک این مراحل سلوک انسان را بالا می برد که سه مرحله از آن را بیان کردیم و الان مرحله ی چهارم را عرض میکنیم.

مرحله چهارم: قرب و بعد اشیاء با خداست«نزدیکی خداوند با اشیاء به گونه ای نیست که چسبیده باشد و دور بودن خداوند با هر شیء طوری نیست که بی نهایت دوری داشته باشند به طوری که بگویند که خداوند با آن شیء بیگانه است……..