جلسه دوازدهم

17 دسامبر 2018 0 نظر

بسم الله الرحمن الرحیم

بنیانگذار بحث وحدت انواع و تعدد انواع مرحوم صدرالمتاهلین است. نظر ایشان این است که همه ما تحت نوع واحد متفق الحقیقه ایم. ولیکن در برزخ حقیقت های متعدد هستیم . مثلا ممکن است در قیامت یک نفر در حشر یکی از حیوانات باشد. با این حال انسان کامل هم در دنیا و هم در آخرت یکی است.
سپس به بررسی هویت ها پرداخته است .
یک ) چهره وفود :
وافدین چهره هایی هستند که مستقیما در محضر خدا وارد می شوند و خدای تبارک و تعالی به آنها تکریم می کند . عبارت رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق مربوط به همین دسته است .
دو ) چهره دوزخی :
یوم یحشر اعداءالله الی النار مربوط به این گروه است . چهره دوزخی بر دو نوع است :
الف – گرد و غبار بر آن نشسته است . این دسته در جهنم پاک می شوند و به بهشت باز میگردند .
ب – لباسشان قطران و طعامشان زقوم است . این دسته در آتش جاودانه هستند .
سه ) واقعیت فردایشان نابینا است:
و نَحشُرُه يَومَ القيَامَهِ أعمَي مربوط به این گروه است .اما این افراد چه کسانی هستند :
  وَ قَدْ کُنْتُ بَصِیراً . اهل بصیرت ؛ این ها آیات خدا را دیدند اما فراموش کردند .مثال کسی که شب های ماه مبارک رمضان را درک کرده اما استفاده نکرده است .
چهار ) مثال تکریم و تعظیم :
سلام علیکم تبتم فدخلوها خالدین . او را تعظیم و تکریم میکنند و در بهشت جاودانه است.