جلسه شب بیستم

18 دسامبر 2018 0 نظر

بسم الله الرحمن الرحیم

رساله لقاء الله         شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۶

مرحوم میرزا جواد آقا در صدد تلاش و کوشش برای اثبات روئیت و دیدار  درونی خداوند است ،همانگونه که در قرآن فرموده لا تدرکه الابصار یدرکه القلوب؛ چشم نمی بیند ؛اما دل خدا را میبیند؛ لذا روئیت با چشم ظاهر نیست؛ما بابی در کتابهایمان داریم برای کسانی که نابینا هستند این افراد اگر کفر نکنند سر تا سر وجودشان ثواب است و خداوند نور دلشان را باز میکند و میفرماید اریک وجهی ؛این چشم دلش که باز شد من هستم که خودم را به او نشان دادم و خودم را در دلش انداختم.

بخشی از یک روایت که ایشان میخواند درباره ی حدیثی است که ۷ خصلت برای ثواب مجاهده و شهادت نقل میکندکه ایشان هفتمین مورد را نقل میکند و میفرماید ان ینظر فی وجه الله و انها لراحه کل نبی و شهید یعنی آرامش نبی و شهید در نگاه به وجه الله است.
پ.ن:منظور از وجه الله قرب و انس خداوند تبارک و تعالی است ؛چون همه جا حاضر است؛ میشود با او مانوس شد و به او نزدیک شد.
روایت دیگر که ایشان انتخاب کردند ؛سجده ی شکر بعد از نمازهای واجب است که میفرماید یا ملائکتی انظر الی عبدی.. خداوند حجاب بین بنده و فرشتگان را بر میدارد و میفرماید او نعمتی را شکر میکند الی ما انعمت به الیه؛ ایشان میفرماید منظکر از این نعمتها همان روئیت باطنی است که از آن لذت میبرد و از درون با خدا انس میگیرد و این عبارتی هم که در فاتحه الکتاب دارد انعمت علیهم ….همین نعمت روئیت و حضور است.
بوعلی سینا در شرح اشارات میفرماید :عارف کسی است که معروف راببیند
پ.ن:معروف خداست زیرا اگر عارف خود راببیند کافر شده است .
⚜️در مباحث عرفان باید تقیه کرد و آنچه مطامع دنیوی انسان است آن مطامع باید کم شود لذا در راه معرفت نفس ۴ کار انجام میدهند
۱⃣چشمان را کوتاه میکنند و از برداشتهای مادی و شهوانی به حد لازم قناعت میکنند.
۲⃣زبانشان را نگه میدارند و حرف غیر ضرودی نمیزنند.
۳⃣شکمشان را حفظ میکنند و اندازه ی قوتشان غذا میخورند.
۴⃣پایشان را حفظ میکنند و به محافل مومنین میروند.
لذا خداوند ۷۰ بار در روز به او نظر میکند و با او صحبت میکند انظر الیهم فی کل یوم سبعین مره …
اینها شکر میکنند ؛گناه نمی کنند و در متن معصیت خودشان را نگه میدارند و خداوند همه ی خیر را که همان روئیت وجه الله است به اینها میدهد که حتی فرشتگان هم نمیدانند “یا ربنا لا علم لنا”

اولیای الهی حشرشان حشر اکبر است . در فلاح السائل ص ۲۱۰ دارد که امام صادق (ع) در نماز غش کرد و فرمود در نماز وقتی آیه ای را خواندم مکاشفه ای بر من ایجاد شد و دیدم این نیرو ؛نیروی جلال و عظمت خداوند است ؛یک جمال معظمی است در این جمال معظم روح معظمی است و عظمت بزرگی است.

به سلطنت عظیم حق و به عالم توحید ایمان بیاورید ؛حسنات و سیئاتی را که خدا فرموده بشناسید ؛یاران علی به هر کجا که علی برود؛ میروند.